Realism (målning): allt du behöver veta

I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om den konstnärliga realismens rörelse.
Réalisme Peinture

Realism är en konstnärlig rörelse som växte fram i mitten av 1800-talet som reaktion på idealiserade och romantiska representationer av världen i konsten. Han försöker representera världen som den är, i all dess råa och ibland obehagliga verklighet. I den här artikeln kommer vi att titta på realismens ursprung, dess huvudsakliga egenskaper och dess inverkan på konstvärlden.

Rörelsens historiska och konstnärliga sammanhang

Realism är en konstnärlig rörelse som utvecklades i Frankrike på 1800-talet, främst inom måleri, men även inom litteratur och skulptur. Rörelsen uppstod som en reaktion på tidens dominerande neoklassiska och romantiska estetik, som förespråkade estetiska ideal, mytologiska teman och en idealiserad representation av verkligheten.

Realismen dök upp i den tidens sociala och politiska kontext, präglad av den industriella revolutionens ekonomiska och sociala förändringar, kapitalismens framväxt, sociala och politiska kamper och fotografiets spridning. Realistiska konstnärer försökte representera vardagen, arbetarklassen och populära kretsar, genom att anta ett vetenskapligt förhållningssätt till observation och representation av verkligheten.

Rörelsen var influerad av föregångare som holländska målare från 1600-talet, som Rembrandt, samt spanska målare som Francisco de Goya, som båda försökte skildra vardagliga ämnen och fånga sanningen om det mänskliga tillståndet. Realismen påverkades också av teorierna om kritiskt tänkande och positivism, som försökte tillämpa en vetenskaplig metod för att observera verkligheten.

Rörelsen lanserades 1855 under världsutställningen i Paris, där Gustave Courbet presenterade sitt verk med titeln "Målarens verkstad". Denna utställning väckte kontrovers eftersom den ifrågasatte tidens konstnärliga konventioner och kritiserade den idealiserade framställningen av verkligheten. Realismen invigde därmed en ny era i konsthistorien, präglad av representationen av verkligheten som den är, utan idealisering eller utsmyckning.

François-Louis Français

François-Louis Français - fransk realistisk målare - Utgrävningar i Pompeji

Realismens egenskaper

Sök efter sanning och verklighet

En av realismens främsta kännetecken inom måleriet är sökandet efter sanning och verklighet. Realistiska konstnärer försökte representera världen som den är, utan utsmyckning eller idealisering. De antog ett vetenskapligt förhållningssätt för att observera verkligheten och förlitade sig på exakta och detaljerade representationstekniker.

Preferens för vardagliga ämnen och verkliga scener

En av de mest framträdande egenskaperna hos den realistiska rörelsen är dess preferens för vardagliga ämnen och verkliga scener. Realistiska konstnärer försökte representera ämnen från vardagen, såsom arbetsscener, urbana eller lantliga landskap, porträtt av vanliga människor, scener från hemlivet, stunder av fritid och till och med sociala eller politiska ämnen.

De realistiska konstnärerna ville visa livet som det verkligen är, utan idealisering eller utsmyckning. De ville visa skönheten och intresset för de enklaste och mest blygsamma aspekterna av livet, göra dem så exakta och detaljerade som möjligt.

Denna uppmärksamhet på detaljer och sökandet efter det verkliga livet gjorde det möjligt för realistiska konstnärer att skapa verk av stor realism och skönhet, vilket hade en viktig inverkan på konsthistorien. Verken av realistiska konstnärer bidrog också till erkännandet av det estetiska värdet hos ämnen som tidigare ansågs mindre, såsom stadslandskap, arbetsscener eller porträtt av vanliga människor.

Peintre réalisteFrançois-Louis French - Countrymusik

Avvägran av estetiska ideal och akademiska konventioner

Den realistiska rörelsen inom måleriet kännetecknades av en vägran till tidens estetiska ideal och akademiska konventioner. Realistiska konstnärer försökte frigöra sig från det akademiska måleriets regler, som förespråkade idealiserade ämnen, symmetriska kompositioner och idealiserade representationstekniker.

Realistiska konstnärer vägrade att måla mytologiska eller historiska ämnen och föredrog scener från vardagslivet och porträtt av vanliga människor. De förkastade också akademiska kompositionskonventioner och föredrog asymmetriska kompositioner och ovanliga betraktningsvinklar.

Detta förkastande av estetiska ideal och akademiska konventioner gjorde det möjligt för realistiska konstnärer att utforska nya territorier inom konstnärlig representation, ifrågasätta rådande estetiska normer och betona skönhet och intresse för de mest blygsamma aspekterna av det dagliga livet. Detta ifrågasättande hade en betydande inverkan på konsthistorien och öppnade vägen för nya konstnärliga rörelser, såsom impressionism, naturalism och symbolism.

Archer Janet - The Skipping Rope

Archer Janet - Hopprep

Uppmärksamhet på detaljer och teknik

Den realistiska rörelsen inom måleriet kännetecknas också av stor uppmärksamhet på detaljer och teknik. Realistiska konstnärer försökte representera verkligheten så exakt som möjligt, med hjälp av målningstekniker som gjorde det möjligt för dem att troget reproducera objektens texturer, färger och former.

För att göra detta arbetade realistiska konstnärer ofta utomhus för att fånga naturligt ljus och färgnyanser. De studerade också föremålen de avbildade noggrant, för att fånga alla detaljer i deras struktur och form. Vissa konstnärer gjorde till och med preliminära skisser och studier innan de påbörjade sin målning, för att säkerställa stor precision i den slutliga kompositionen.

På en teknisk nivå använde realistiska konstnärer noggranna och exakta målningstekniker, såsom oljemålning, vilket gjorde att de kunde skapa mycket realistiska effekter av ljus och textur. De experimenterade också med nya tekniker, som att använda fotografi för att hjälpa till med kompositionen av sina målningar.

Denna uppmärksamhet på detaljer och teknik gjorde det möjligt för realistiska konstnärer att skapa verk av slående realism, som ofta har ansetts vara historiska dokument från tidens liv.

Tableau Bateau Mer Tempête

Realismens stora konstnärer

Gustave Courbet, rörelsens grundare

Gustave Courbet anses ofta vara grundaren av den realistiska rörelsen inom måleriet. Född 1819 i Ornans, Frankrike, växte Courbet upp i en familj av rika jordägare. Han studerade måleri i Paris, där han var influerad av verk av Caravaggio, Rembrandt och Velázquez, samt franska romantiska konstnärer som Delacroix.

Courbet utvecklade snabbt en unik stil, kännetecknad av hans uppmärksamhet på detaljer och realistisk skildring av ämnen. 1855 presenterade han ett antal av sina verk på Salon, Frankrikes officiella konstutställning, men fick avslag.

Som svar organiserade Gustave Courbet sin egen oberoende utställning, som han kallade "Salon des Refusés". Denna utställning väckte uppmärksamhet hos pressen och allmänheten och lanserade Courbets karriär som ledare för den realistiska rörelsen.

Courbets målningar har ofta kritiserats för sin grova realism och deras skildring av ämnen som anses impopulära eller chockerande, såsom bönder, arbetare, prostituerade och lik. Men hans verk har också prisats för sin tekniska precision och förmåga att fånga verkligheten som den är.

Courbet fortsatte att producera verk i realistisk stil under hela sin karriär, fram till sin död 1877. Hans bidrag till rörelsen inspirerade många andra konstnärer att utforska teman i vardagen och tänja på gränserna för konstnärlig representation.

Gustave Courbet

Gustave Courbet - The Stone Breakers

Jean-François Millet, specialiserad på representation av bönder och jordbruksarbetare

Jean-François Millet var en fransk konstnär som också bidrog väsentligt till den realistiska rörelsen inom måleri. Född 1814 i Gruchy, Normandie, växte Millet upp i en bondefamilj. Denna erfarenhet har djupt påverkat hans arbete, som ofta fokuserar på representationen av bönder och jordbruksarbetare.

Precis som Courbet vägrades Millet på salongen flera gånger innan den nådde framgång. År 1850 presenterade han sitt verk "Les Glaneuses" på Salongen, som fick stor uppmärksamhet. Målningen föreställer tre kvinnor som plockar ax av vete på en åker, en scen som har prisats för sin realistiska skildring av livet på landsbygden.

Jean-François Millet fortsatte att producera målningar som fokuserar på bönders och jordbruksarbetares dagliga liv, med en mörk palett och realistisk målarstil för att skapa kraftfulla och rörliga bilder . Hans målningar visar ofta arbetare under svåra förhållanden, som sliter på fälten eller i lador, men de är också fulla av medkänsla och värdighet för de avbildade människorna.

Millet arbetade också med Courbet för att grunda den realistiska rörelsen och hyllades som en av rörelsens ledande konstnärer. Hans inflytande på det realistiska måleriet var djupgående, vilket inspirerade andra konstnärer att fokusera på ämnen i vardagen och att använda realism för att skapa bilder av stor kraft och känsla.

Jean-François Millet

Jean-François Millet - Potatisodlarna

Honoré Daumier, karikatyrtecknare och målare engagerad i att fördöma sociala orättvisor

Honoré Daumier var en fransk konstnär som bidrog väsentligt till den realistiska rörelsen som karikaturist, gravör och målare. Daumier föddes 1808 i Marseille och utbildades till litograf och arbetade för flera tidningar och tidskrifter och skapade politiska och sociala karikatyrer.

Daumier var känd för sin hårda samhällskritik och sitt engagemang för att fördöma sin tids sociala orättvisor. Han representerade ofta fattiga och arbetare, såväl som korrupta politiker och affärsmän.

Utöver sitt arbete som karikatyrtecknare producerade Daumier också ett flertal målningar som fokuserar på ämnen i vardagen. Hans målningar var ofta mörka och melankoliska och föreställde fattiga människor och arbetare under svåra förhållanden.

1848 fängslades Daumier för att ha producerat en karikatyr som kritiserade kung Louis-Philippe. Denna erfarenhet stärkte hans engagemang för social och politisk kritik, och han fortsatte att använda sin konst för att tala ut mot orättvisor under hela sin karriär.

Honoré Daumier har hyllats som en av den realistiska rörelsens ledande konstnärer på grund av sin förmåga att använda satir och samhällskritik för att skapa kraftfulla och engagerande bilder. Hans arbete inspirerade många andra konstnärer att använda konsten som ett sätt att tala ut mot sin tids sociala och politiska orättvisor.

Honoré Daumier

Honoré Daumier - Tredjeklassvagnen

Édouard Manet, anses vara impressionismens föregångare

Édouard Manet var en fransk konstnär som också spelade en viktig roll i den realistiska rörelsen. Född 1832 i Paris, studerade Manet med akademiska konstnärer, men övergav snabbt sin konventionella stil till förmån för en mer realistisk och modern stil.

Manet var starkt influerad av verk av Velázquez och Goya, såväl som realistiska målare som Courbet och Millet. Hans målning "Lunch på gräset", som presenterades på salongen 1863, orsakade en skandal på grund av dess ämne som då ansågs chockerande: två klädda män och en naken kvinna i ett kampanjlandskap.

Édouard Manet fortsatte att producera målningar som utmanade hans tids konstnärliga och sociala konventioner, genom att använda en djärv palett och en platt målningsteknik för att skapa kraftfulla, moderna bilder. Han var också en viktig innovatör inom oljemålningsteknik och experimenterade med lösare penseldrag och djärvare färgkontraster.

Även om Manet inte anses vara en fullfjädrad impressionistisk konstnär, har hans verk ansetts vara en föregångare till denna rörelse. Hans målningar påverkade många impressionistiska konstnärer, särskilt genom hans behandling av ljus och färg, såväl som hans vägran till akademiska konventioner.

Édouard Manet

Édouard Manet - Den gamle musikern

Konstnärliga rörelser som påverkade realismen

Nyklassicism och romantik

Nyklassicism och romantik är två viktiga konstnärliga rörelser som föregick den realistiska rörelsen.

Nyklassicism var en konstnärlig och kulturell rörelse som utvecklades i slutet av 1700-talet som en reaktion på rokokostilen. Han försökte rehabilitera de klassiska värderingarna i den grekiska och romerska antiken och anpassa dem till tidens smaker och ideal. Neoklassiska konstnärer försökte skapa konstverk som var både vackra och moraliskt upplyftande, med betoning på enkelhet, klarhet och ordning.

Romantiken å sin sida dök upp i slutet av 1700-talet och varade fram till mitten av 1800-talet. Han kännetecknades av starka känslor, en livlig fantasi och känslighet för naturen och mänskliga känslor. Romantiska konstnärer försökte utforska teman som kärlek, passion, död, natur och det övernaturliga. Romantiska verk var ofta dramatiska och gripande och betonade färg och rörelse.

Den realistiska rörelsen utvecklades som en reaktion på dessa rörelser, avvisade deras betoning på idealiserad skönhet och fokuserade istället på att skildra livet som det verkligen var. Realistiska konstnärer försökte skildra världen som de såg den, med exakta målningstekniker och uppmärksamhet på detaljer för att skapa trogna bilder av vardagen.

Tableau Montagne Vintage

Fotografi, som gjorde det möjligt att fixa verkligheten med precision

Uppfinnandet av fotografi spelade en viktig roll i utvecklingen av den realistiska rörelsen. Före fotografiets tillkomst var konstnärer tvungna att arbeta utifrån skisser, skisser och deras minne för att skapa bilder av det verkliga livet. Fotografering erbjöd ett exakt och troget alternativ för att fånga verkligheten som den var.

Fotografer började dokumentera det dagliga livet från tidigt 1800-tal, fånga scener av stads- och landsbygdsliv, såväl som porträtt av vanliga människor. Fotografi gjorde det möjligt för realistiska konstnärer att arbeta från exakta och detaljerade bilder för att skapa realistiska målningar och teckningar. De använde fotografierna som referens för att skapa exakta kompositioner och realistiska ljus- och skuggeffekter.

Men fotografiets ankomst väckte också kritik mot den realistiska rörelsen. Vissa konstnärer och kritiker ansåg att fotografiska bilder var för verklighetstrogna och saknade känslor och kreativitet. Realistiska konstnärer var därför tvungna att leta efter sätt att ge en konstnärlig dimension till sina verk trots deras precision och noggrannhet. Så vissa valde mer dramatiska ämnen, medan andra experimenterade med målnings- och rittekniker för att lägga till textur och djup till sina bilder.

Locomotives à vapeur

Arvet av realism

Inflytande på senare konstnärliga rörelser, såsom impressionism, naturalism eller symbolism

Den realistiska rörelsen hade ett betydande inflytande på senare konstnärliga rörelser, såsom impressionism, naturalism och symbolism.

Impressionismen utvecklades till exempel i slutet av 1800-talet och påverkades av precisionen i realistiska bilder. Impressionistiska konstnärer försökte fånga ljus och atmosfär i sina verk, med hjälp av målnings- och teckningstekniker för att skapa effekter av ljus och rörelse. Impressionisterna valde också vardagliga ämnen, såsom landskap, urbana scener och porträtt, som liknade dem som realistiska konstnärer valt ut.

Naturalismen utvecklades däremot i slutet av 1800-talet och var också influerad av realismen. Naturkonstnärer försökte skildra världen som den verkligen var, med hjälp av målnings- och teckningstekniker för att skapa trogna och korrekta bilder av naturen och mänskligt liv.

Symbolism utvecklades däremot kring 1900-talets början och påverkades av realismen i sitt förkastande av akademiska ideal. Symbolistiska konstnärer försökte skildra de djupaste och mest mystiska aspekterna av mänskligt liv, med hjälp av symboler och metaforer för att uttrycka känslor och abstrakta idéer.

Peinture Gustave Courbet

Gustave Courbet - Les Demoiselles de village

Påverkan på utvecklingen av representationen av verkligheten i samtida visuell kultur

Den realistiska rörelsen har haft en bestående inverkan på utvecklingen av representationen av verkligheten i samtida visuell kultur. Konstnärer, filmskapare, fotografer och digitala medieskapare fortsätter att hämta inspiration från de tekniker, stilar och teman som utvecklats av realistiska konstnärer.

Till exempel fortsätter samtida fotografi att ta ett realistiskt förhållningssätt till representation av världen, och försöker fånga verkligheten som den är, utan utsmyckning eller förvrängning. Digitala bearbetningstekniker gör det dock möjligt att lägga till specialeffekter och retuschering för att lägga till dramatik och djup.

På liknande sätt försöker samtida filmer ofta fånga scener från det verkliga livet, med hjälp av regi- och filmtekniker för att skapa en effekt av realism. Dokumentärserier och aktualitetsreportage är ett tydligt exempel på denna trend, som försöker representera världen som den är, med dess fel och dess kvaliteter.

Äntligen fortsätter digitala medier, såsom videospel, mobilapplikationer och sociala medieplattformar, att ta realistiska metoder för att skildra världen. Virtuella miljöer, karaktärer och objekt är ofta designade för att likna sina verkliga motsvarigheter så nära som möjligt, för att underlätta betraktarens fördjupning i den virtuella världen.

Slutsats

Realism är en innovativ konstnärlig rörelse som försöker representera världen som den är. Genom att förkasta idealisering och romantik kunde realistiska konstnärer skapa en ny konststil som var både realistisk och socialt medveten. Realismen banade väg för andra konstnärliga rörelser och hade en betydande inverkan på samhället som helhet.

FAQ

F: Vad är realism i konst?
S: Realism är en konstnärlig rörelse som dök upp i mitten av 1800-talet och försöker representera världen som den verkligen är, utan utsmyckning eller idealisering .

F: Vilka är de berömda realistiska målarna?
S: Bland de kända realistiska målarna kan vi citera Gustave Courbet, Jean-François Millet och Edouard Manet.

F: Vilka tekniker använde realistiska målare?
S: Realistiska målare använde tekniker som chiaroscuro och perspektiv för att skapa en känsla av djup och realism i sina verk.

F: Vilken påverkan hade realismen på samhället?
S: Realismen bidrog till att öka medvetenheten om sociala frågor som fattigdom och ojämlikhet genom att skildra de mörkaste delarna av livet.

F: Vilka andra konströrelser påverkades av realism?
S: Realism banade väg för andra konströrelser, som impressionism och modernism.

Visa American Express Apple Pay Mastercard